Сертификати

Trademark

Търговска марка

ISO14000(2020)

ISO14000 2020

ISO13485(2019)

ISO13485 (2019)

BV factory inspection report

Доклад от заводска инспекция на BV

Examining Report

Доклад за проверка

Certificate for exportation of medical products

Сертификат за износ на медицински продукти

CE

CE

Business license

Бизнес лиценз

Certificate of High-tech enterprise

Сертификат за високотехнологично предприятие